Ett förslag till detaljplan för området Bön, väster om Henån har arbetats fram. Planförslaget finns nu ute för samråd. Planen innehåller förslag på

  • 40 — 50 tomter för småhus
  • cirka 10 bostadsrätter i rad/kedjehus
  • 10 — 12 bostäder i flerbostadshus med hyresrätt
  • två till tre tomter för småindustri i direkt anslutning till Lundens industriområde.

Nära till Henåns centrum

Avståndet till Henåns centrum är ca två kilometer.  Det är inte mer är en dryg kilometer till både skola och förskola. En gång och cykelväg till Henåns centrala delar finns med i planerna.
Enligt förslaget ska byggnaden följa den traditionella byggstil som finns i dalen idag.

Närvärmesystem planeras med biobränsle och solfångare. Det ska också finnas öppna områden i dalen för till exempel bollplan och odlingar.

Området blir ett bra tillskott då det är brist på planlagd mark för bostäder i Henånområdet. Det planerade området är obebyggt sånär som på ett äldre bostadshus och en lada i områdets västra delar.

Tidplan

  • Processen med att ta fram planer beräknas vara klar vid årsskiftet 2011-2012.
  • Under 2012 görs markarbeten.
  • Tomtförsäljningen beräknas starta 2013.

Mer om detaljplan

www.orust.se

Stenungsundsposten har skrivit en artikel om området Bön.

Artikeln är Publicerad 2011-01-26

Läs artikeln här!