Välkommen till Bergslia.

På den här sidan kommer du att kunna följa exploateringen utav Bön 1:8 till att bli Ca 50 st tomter för hus.

Efterfrågan på bostäder i Henån är idag  relativt hög. Samtidigt råder det akut brist på planlagd mark för bostäder. Kommunen ser det därför som angeläget att snabbt få fram en detaljplan som ger möjligheter till fortsatt bostadsutbyggnad i samhället. Planen innehåller förslag på 40 – 50 tomter för småhus, cirka 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10 – 12 bostäder i flerbostadshus med hyresrätt och två till tre tomter för småindustri i direkt anslutning till Lundens industriområde.  [Erika Olofsson, Stenungsundsposten]

Nära till allt!

Väljer du att bygga på det tilltänkta området kommer du att ha gångavstånd till badplatser, skolor, affärer, sport/gym o närhet till stall m.m. Avståndet till Henåns centrum är ca två kilometer.  Det är inte mer än en dryg kilometer till både skola och förskola. En gång och cykelväg till Henåns centrala delar finns med i planerna.

För intresserade rekommenderar vi att ni prenumererar på vårat nyhetsbrev, vilket ni finner här. Då kommer ni få alla nyheter direkt till eran mail..

Tilltänkt Detaljplan:

Checka in området via google maps:  Här!

Bön henån

Google maps Bön Henån